937539284 a8061762@xtec.cat

AFA

u

L’AFA som tots. Tu també

L’AFA és l’associació de famílies d’alumnes de l’Escola Mas Maria. Som famílies que ens volem implicar en el projecte educatiu i volem donar suport en tot moment a l’equip docent de l’escola, vetllant per la qualitat de l’educació i el sistema educatiu de l’escola.

L’AFA som un grup de famílies voluntàries que gestionem tots els serveis fora de l’horari lectiu, per a facilitar l’organització/atenció familiar i dels infants. També l’AFA compra anualment material per a l’escola, es reinverteix el pressupost anual obtingut a l’escola. De manera que tots els alumnes gaudeixen d’aquests serveis.

El pagament de la quota AFA anual, a l’inici de curs, permet a les famílies formar part d’aquesta associació, i col·laborar en el desenvolupament dels objectius establerts.

Aquí pots descobrir els avantatges de ser soci de l’AFA.

Per què serveix l’AFA?

​Com a escola pública i depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, des de l’escola s’assumeix la gestió i el finançament de l’ensenyament i les activitats que es facin en horari lectiu. Qualsevol servei o activitat que es vulgui dur a terme, en una escola pública, fora de l’horari lectiu, ha de ser gestionat i finançat per la comunitat de famílies, és a dir per l’AFA de l’escola. Si l’escola compta amb activitats extraescolars, permanències matí-tarda, celebracions, web, és perquè hi ha una AFA que ho porta a terme. Per aquest motiu és tan important que els famílies col·laborem amb les tasques de l’AFA.

Si vols formar part de forma activa a l’associació de famílies del centre, contacta a l’e-mail masmaria.afa@gmail.com. Anima’t!!!

Els nostres objectius

Adequar els mitjans necessaris per tal de poder garantir a cada moment una col·laboració eficaç en la marxa del centre. Canalitzar la participació de les famílies en els diversos àmbits de l’escola. Promoure la qualitat de l’educació, activitats educatives, culturals, artístiques i esportives pels alumnes, així com també col·laborar amb el professorat entenent que els objectius educatius són comuns.

Com ens organitzem

El màxim òrgan de govern de l’AFA és l’assemblea, formada per tots els families socis de l’associació (mitjançant el pagament de la quota AFA anual), que es reuneix un(dos?) cop l’any. És on es prenen les decisions i es voten els membres que formen la junta de govern, i que té la funció de representar l’AFA i vetllar perquè es compleixin els seus acords.

L’assemblea es sol celebrar a principi de curs,(es celebren dues assamblees, una a principi de curs setembre/ octubre i una a final maig/ juny) durant el mes de setembre/octubre; si hi ha temes importants, se celebren assemblees extraordinàries durant el curs.

La junta AFA es reuneix un mínim d’un cop al mes i informa de les activitats que organitza l’associació, alhora que pren mesures per portar a terme les decisions de l’assemblea (ver calendario de reuniones y actas-link). La junta la formen el/la president/a, vicepresident/a, tresorer/a, secretari/a i els vocals, responsables de les tasques que desenvolupen les diferents comissions:

Contacte: masmaria.afa@gmail.com.

La Junta AFA actual está formada per:

PRESIDENTA: Chio de Villa Molina
VICEPRESIDENTA: –
SECRETÀRIA: Elina Desylla
TRESORERA: Cristina Belmonte
VOCAL BIBLIOTECA: Mariana Pelli
VOCALS FESTES: Irene Virgil
VOCALS EXTRAESCOLARS: Ellen Sampedro
VOCAL FAMÍLIES NOUVINGUDES: Anna Rafart
VOCALS EDUCACIÓ: Alexandra Tost
VOCAL EQUIPAMENT: Rosa Cuesta
VOCAL MENJADOR: Rocío Macías
VOCAL SOSTENIBILITAT: Anna Carbonell
VOCAL COMISSIÓ DE CULTURES: Lali Álvarez Garriga
VOCAL COMUNICACIÓ: Anouk Dansault
RESPONSABLE WEB (Webmaster): Oriol Ris

Formulari de contacte amb l’AFA

14 + 1 =

Adreça

 

Avda. de les Escoles, 6-8
08348 – Cabrils
Barcelona

Email: masmaria.afa@gmail.com

 

Translate »