937539284 a8061762@xtec.cat

Metodologia

Metodologia

Metodologia

La nostra metodologia

Entenem l’aprenentatge com un procés obert i complet que s’allarga durant tota la vida.

Al Mas Maria, posem les bases per tal que els nostres alumnes puguin desenvolupar les seves capacitats al màxim, potenciant els seus interessos, l’autonomia i la reflexió. Així en el futur esdevindran persones competents.

Què entenem per competència? Entenem per competència la capacitat de posar en joc de forma integrada i estratègica davant d’una demanda complexa de la societat els coneixements, habilitats, actituds i valors que posseïm.

Per tant, el nostre objectiu prioritari no serà que l’estudiant acumuli la major quantitat de dades possibles o informacions en la seva memòria a curt termini, per reproduir-los fidelment en una prova. El que volem és que construeixi idees, models mentals i teories contrastades que li permetin buscar, seleccionar i utilitzar l’inesgotable volum de dades acumulades en les xarxes d’informació. Només així podrà interpretar i intervenir de la millor manera possible en la realitat.

No podem confondre el coneixement amb la simple acumulació de dades. En la societat de la informació les dades estan a l’abast de tothom, amb un simple clic del ratolí de qualsevol ordinador. Comprendre els conceptes, els models, les teories… exigeix un grau elevat d’activitat intel·lectual.

Com ho fem?

Totes les matèries estan orientades a estimular les capacitats intel·lectuals, emocionals i físiques de forma rítmica i equilibrada. Donem un pes important a l’experimentació pròpia i compartida, a la generació de temes d’interès que serveixin de punt de partida per a descobrir, entendre i qüestionar la vida i l’entorn que els envolta.

Així doncs, treballem per projectes, a partir d’un tema d’interès al qual anem afegint capes d’informació. Ho fem amb grups reduïts (tallers, racons I desdoblaments), també incorporant les noves tecnologies. D’aquesta manera apropem els infants al seu entorn natural i social (hort, festes populars…)

Treball per projectes

Els projectes suposen una manera diferent d’enfocar l’aprenentatge. Mirem de donar sentit a les coses, a les preguntes, al fet d’aprendre… I això és tan enriquidor! Considerem el dubte com la millor estratègia per seguir aprenent, per plantejar-se preguntes i saber-ne trobar respostes, cada vegada més riques i més profundes. Això ens ajuda a crear consciència en l’alumne d’allò que fa i perquè ho fa, de què aprèn i perquè ho aprèn. De projectes (la major part de les vegades, triats pels mateixos alumnes) se’n poden fer de moltes temàtiques diferents i de característiques ben diverses. Projectes com ara les tortugues, la Terra, els animals en perill d’extinció… en són algunes mostres. En general seguim unes mateixes fases:

1. Elecció del projecte

Triem quelcom que impliqui motivació i ajudi a prendre decisions (proposar, argumentar, consensuar, triar…). A més hi ha una activació dels coneixements previs que ens ajuda a veure d’on partim i l’elaboració d’un índex d’aspectes a “investigar” que serà la guia per començar a treballar amb el projecte escollit.

2. Organització de les accions

Cal decidir quines activitats farem, planificar, dissenyar el camí a seguir, temporalitzar les fases del procés, distribuir tasques entre els membres del grup, assignar rols…

 

 

 

3. Recerca d'informació

Un bon tractament de la informació ha d’incloure recerca, organització, selecció i difusió d’allò que hem trobat, Cal saber comunicar la informació obtinguda, fer-la comprensible…

 

 

4. Avaluació

Per avaluar cal fer-nos conscients, durant tot el procés, d’allò que sabem, d’allò que ignorem, de com ho hem d’anar abordant… Al final, farem una valoració tant de l’aprenentatge (individual i col·lectiu), com de tot el procés i del resultat obtingut. Cada grup, en funció de com evoluciona el projecte, li va donant sentit i forma… És un treball molt interessant i profundament enriquidor!

L’hort de l’escola

Els pèsols surten congelats d’una bosseta? Els enciams apareixen nets en els platets d’amanida? Les maduixes creixen d’un arbre o d’una planta? Els espinacs ens esperen en una llauna de conserva com li passava a en Popeye? Quina diferència hi ha entre les mongetes i les faves?

Entre tots busquem les respostes a aquestes preguntes a l’hort de l’escola.

Treballant l’hort  apropem el nostre entorn a la vida escolar, no només de la mà de la teoria sinó a través d’experiències directes que ens aporten coneixements nous i complementaris. L’hort esdevé un instrument motivador per a l’alumnat i un punt on es concentren gran part dels conceptes de les principals àrees de coneixements.

És un projecte comú on tots els cursos participen sembrant, cavant, regant, buscant informació, tenint cura, senyalitzant, observant, collint,… I tot això, sense oblidar que es pot aprendre gaudint, que es pot aprendre jugant, que es pot aprendre compartint i sent protagonistes directes.

Racons

Plantegem el treball per racons davant la necessitat d’establir estratègies organitzatives que donin resposta a les diferències entre l’alumnat, als seus interessos, al ritme d’aprenentatge propi de cada nen, de cada nena.

El treball per racons potencia la necessitat i les ganes d’aprendre i de conèixer.

Desenvolupa l’esperit de recerca i l’autonomia de l’infant, alhora que afavoreix la utilització de diferents tècniques i estratègies d’aprenentatge, i permet trobar solucions als problemes plantejats.

Tot aquest procés ajuda els infants a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar els seus avenços, a acceptar i aprendre dels propis errors, a continuar treballant i a no rendir-se fàcilment davant de les dificultats.

En els racons, els nens i nenes individualment, en parella o en petit grup, treballen simultàniament barrejats amb nens d’altres nivells o grups. Donem als alumnes la possibilitat de refer el treball tantes vegades com ho necessitin, atès que els materials són manipulables. Com a conseqüència, s’ajuda a perdre la por a equivocar-se i a millorar la seva autoestima.

Tallers d’art

Cal entendre l’expressió plàstica com un ensenyament globalitzat propi dels primers anys a l’escola. i que es converteix en un instrument/vehicle que permet relacionar-nos amb les altres persones.

És a partir del llenguatge plàstic, doncs, que els infants poden descriure vivències, pensaments, sentiments…, tot desenvolupant la sensibilitat, la creativitat i la intel·ligència. És fonamental que els nens i les nenes exterioritzin les seves sensacions i experimentin lliurement les diverses maneres d’expressar el que veuen i senten, exactament com ho veuen i senten, sense la rígida i sovint condicionadora mirada de la persona adulta que tenen al costat.

Els tallers d’art estan organitzats de la següent manera:

  • Taller sobre un referent de l’art (artista o corrent artístic).
  • Taller de volum.
  • Taller del pla.

I treballem des de Miró, Van Gogh, el Romànic o Picasso fins a Andy Warhol, Dalí, Kandinski o l’art arborígen.

Translate »