937539284 a8061762@xtec.cat

Comissions

Comissions

Les comissions i les seves tasques

 

Families Nouvingudes

Acollir i acompanyar a les noves famílies en el seu inici a l’escola, així com ajudar a resoldre dubtes durant el curs.

Membres:

 • Anna Rafart (vocal)
 • Judith Pejenaute Carrera
 • Blanca Alsinet
 • Angela Cristea
 • Irene Virgil Ferrando

Objectiu:

Acollir a les noves famílies en el seu inici a l’escola, a fi d’acompanyar-les i ajudar-les durant el curs escolar i sobretot els primers dies, a resoldre dubtes, inquietuds i ensenyar-les el funcionament de l’escola i l’AFA.

Què fem:

Preguntes freqüents (document viu, treballant en l’actualització curs 23-24). Es tracta d’un document de preguntes i respostes que moltes famílies ens hem fet en començar en una escola nova. (Si teniu preguntes que no apareixen en el document, ens les podeu fer arribar a l’adreça de correu electrònic masmaria.afanouvinguts@gmail.com, a fi de què les puguem incloure i ajudin en un futur a altres famílies.)

 • Trobada de noves famílies coincidint amb la reunió que la direcció de l´escola organitza, per donar-los la benvinguda.
 • Lloguer de màrfegues: gestionem la recollida de les màrfegues dels infants que finalitzen I3 i ja no les necessiten, per fer-les entrar en un roda de lloguer simbòlic a les noves famílies que inicien I3 que les sol·licitin.
 • Reutilització màrfegues: gestionem la recollida de les màrfegues dels infants que finalitzen P3 i ja no les necessiten, per fer-les arribar a les noves famílies de P3 que les sol·licitin.
 • Creació de 2 grups de WhatsApp de suport: I3 + resta cursos. La finalitat és acompanyar-los, informar-los i resoldre’ls dubtes i preguntes que sorgeixen sobretot, a l’inici i al llarg del curs i quan encara no hi ha delegat/da a la classe (en el cas de I3).

Contacte: masmaria.afanouvinguts@gmail.com

 

Extraescolars

Aquesta comissió està formada per la coordinadora d’extraescolars, el responsable de l’empresa Naïfar i membres de l’AFA.

Membres:

 • Maravillas Avellán (coordinadora d’extraescolars)
 • Rubén Brotons (Naifar)
 • Ellen Sampedro (vocal)
 • Sandra Bonet
 • Anna Carbonell
 • Diana Pavia
 • Blanca Alsinet

Objectiu:

 • Gestionar el funcionament de les activitats extraescolars fora de l’horari lectiu, per satisfer els interessos dels infants.
 • Gestionar el funcionament de les acollides matinals i de tarda, per cobrir les possibles necessitats de conciliació familiar.
 • Garantir la qualitat educativa i lúdica de les activitats.

Què fem:

 • Reunions dels membres de la comissió: mensual

 • Elaboració de pressupost anual.

 • Organització de la reunió informativa d’extraescolars a finals de curs (Juliol)

 • Comprovació de titulació del monitoratge i certificat antecedents de delictes

 • Gestió de l’aplicació TPV per facilitar funcionament de les extraescolars

 • Seguiment de les inscripcions i funcionament de les extraescolars al llarg del curs: observació trimestral de les activitats i informes d’evolució (per activitat)

 • Enquesta de satisfacció dirigida a les famílies

 • Revisar i proposar activitats de cara al curs vinent i si s’escau, portar les noves propostes al consell escolar per la seva aprovació

 • Elaboració tríptics informatius i difusió

 • Organització de portes obertes de les activitats 

Contacte: masmaria.afa.extraescolares@gmail.com
mara.avellan@gmail.com

Menjador

Comissió mixta, on hi col.labora l’AFA, la Direcció del centre i l’equip de SANED (amb la coordinadora Maravillas, l’equip de monitors/es i la figura representant de Saned, Eduard García) amb la intenció de seguir la mateixa línea pedagògica de l’escola.

Membres:

 • Rocío Macías (vocal)
 • Elina Desylla
 • Lali Álvarez Garriga
 • Hana Meluzinová
 • Maravillas Avellán

Objectiu:

 • Vetllar per uns MENÚS sans, equilibrats, amb productes ecològics i de proximitat, i en alguns casos integrals.
 • Resoldre possibles DUBTES o INCIDÈNCIES durant el servei de menjador (de 12,30h A 15h.)
 • Revisar el contracte de l’empresa SANED i vetllar per la seva transparencia durant el procés i contractació
 • Col.laboració en propostes de Xerrades i/o Formació per monitors.
 • Proposar xerrades i/o formacions per a monitors/es que siguin d’interès per a millorar el servei.
 • Mantenir una comunicació fluida amb la responsable del menjador per garantir un servei de qualitat i establir reunions bimensuals amb la Coordinadora.

Què fem:

 • L’objectiu principal de la nostre Comissió és treballar de manera conjunta amb Saned i l’Escola, per aconseguir que l’espai de menjador, formi part del projecte integre de l’Escola.

 • Oferim espais per donar cabuda a totes les inquietuds i propostes que les famílies vulguin transmetre’ns, per millorar el servei en totes les seves vessants, cuina, monitoratge, menús, activitats de lleure…

 • A més, també vetllem per uns menús sans i equilibrat que revisem mensualment, fem també, un seguiment de la programació del temps lliure de l’infant i per últim desenvolupem tasques de gestió derivades del mateix servei, com ara, envair diferents informacions a les famílies, trobades amb els altres eixos d’engranatge del servei…

Contacte: masmaria.afamenjador@gmail.com

Educació

Vetllem per tal que el sistema educatiu de l’escola segueixi el seu camí. Així, un grup de famílies estem atents i busquem solucions per tal de garantir que la qualitat, la filosofia i la metodologia es mantinguin com sempre.

Membres:

 • Alex (Vocal)
 • Rosa Cuesta
 • Angela Cristea

Objectiu:

 • Proposar i compartir amb les famílies i els/les docents temes d’interès i actualitat en l’àmbit de l’educació pel desenvolupament social i emocional, amb la voluntat de col·laborar i sumar en el projecte educatiu de l’escola.

Què fem:

 • Organitzem xerrades i tallers oberts a la comunitat per tal de fer visible la importància d’educar i acompanyar el desenvolupament de les competències tant emocionals com en les habilitats socials i personals dels nostres infants i de nosaltres mateixos/es com a model i punt de referència que som pels infants.
 • Participem en l’organització de la Jornada de Portes Obertes, on treballem per recolzar i fer difusió del projecte educatiu de l’escola, basat en l’aprenetatge significatiu i la motivació permanent de l’alumnat.
  Imagen de educación para la pagina

Contacte: masmaria.afaeducacio@gmail.com

Biblioteca

La comissió de biblioteca és una comissió mixta, gestionada entre famílies i tutors de l’escola.

Membres:

 • Mariana Pelli (vocal)

 • Esther López
 • Lali Álvarez Garriga
 • Thais Onarque

Objectiu:

 • Coordinar-se amb l’escola per tal que la biblioteca formi part de l’educació dels nostres petits i els acompanyi en el seu creixement. Es treballa per conèixer les mancances que té la biblioteca i, així, ajudar en la seva millora i manteniment.

Què fem:

 • S’organitza una activitat de contacontes mensual on es convida les famílies a venir a explicar contes per cursos o nivells. Això es fa l’última setmana del mes en l’horari de menjador.
 • Es col·labora amb les decoracions per estacions de la biblioteca, i per efemèrides específiques en col·laboració amb l’escola.
 • Ingressa material nou a la biblioteca, ja siguin llibres comprats amb el pressupost anual de l’AFA o de la Generalitat.
 • Participa en la comissió de coeducació que revisa material segons els criteris de l’escola i la línia pedagògica.
 • Rep donacions de llibres de les famílies.
 • Recerca de signatura dels llibres a l’ordinador.
 • Restaurar el llibres malmesos (hospital de llibres)
 • Contacte amb la biblioteca de Cabrils (informació, aportació de llibres, assessorament i difusió de projectes i activitats)
 • Col·laboració amb els mestres de la comissió per poder cobrir les necessitats de la biblioteca i participar en diferents projectes
 • Recollida de donació de llibres
 • Projecte conta-contes

Contacte: masmaria.afabiblioteca@gmail.com

Equipaments

Comissió mixta

Membres:

 • Xavier
 • Rosa Cuesta
 • Elena García

Objectiu:

 • Coordinar-se amb l’escola per tal de conèixer les mancances que el centre té en el seu dia a dia, i així, ajudar en la millora i manteniment d’equipaments i d’espais de l’escola.

Què fem:

 • Demanant col·laboració a les famílies per tal de rebre donacions de diferents equipaments que possiblement han deixat de tenir ús.
 • Invertint una part del pressupost de l’AFA.

Contacte: masmaria.afaequipaments@gmail.com

Comunicació

La Comissió de Comunicació té per objectiu donar veu a l’AFA, a l’escola, a les famílies i a tot l’alumnat

Membres:

 • Anouk Dansault (vocal)
 • Diana Pavia
 • Celina Quesada
 • Oriol Ris (webmaster)

Objectiu:

 • Millorar la comunicació de l’AFA per tal que la informació que es transmeti a les famílies sigui més concisa, clara i visual.
 • Potenciar la comunicació mitjançant Instagram per a que les famílies puguin comptar amb una altra eina informativa de l’AFA.
 • Modernitzar el format de les presentacions dels comunicats que l’AFA vol fer arribar a les famílies.

Què fem:

 • La Comissió de Comunicació pretén transmetre d’una manera clara i efectiva d’acord amb les necessitats de la comunitat educativa.
 • Detectem i busquem les millors eines comunicatives per traslladar a les famílies la informació del seu interès.
 • Comuniquem i fem visibles les diferents activitats que es realitzen des de l’AFA per tal de compartir la informació amb les famílies.
 • Esdevenim una eina d’interrelació entre les diferents comissions, vetllem per una imatge corporativa de l’AFA unificada i donem suport perquè la informació arribi de manera clara, propera i visual a les famílies.
 • Dinamitzem els diferents canals de comunicació que l’AFA té amb les famílies (infografies, Instagram, WhatsApp…)
 • Fem difusió per Instagram de les iniciatives i activitats que realitza l’AFA així com dels temes que considerem d’interès per a les famílies que es fan a Cabrils i a l’escola.

Contacte: masmaria.afacomunicacio@gmail.com

Translate »